DZIEŃ SYBIRAKA

 
Uczestniczyliśmy w uroczystościach zorganizowanych przez Zarząd Związku Sybiraków oddział w Jarosławiu. Przebieg uroczystości miał godną oprawę z WAH przypominającą dni września 1939. Oddano salwę honorową, złożono wiązanki kwiatów. Symboliczną wiązankę w barwach naszego Stowarzyszenia złożyli prezes koła pod Pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej.