Pamięć września 1939

        
 
W PKW Łotwa odbyły się uroczystości upamiętniające walki w wojnie obronnej 1939r. W uroczystościach udział wzięli żołnierze naszego kontyngentu z jego dowódcą mjr Danielem Fac, Łotewskiej Brygady Zmechanizowanej oraz żołnierze z Kanady, Włoch, Albanii, Słowenii, Hiszpanii, przedstawiciele Konsulatu RP, Attache. W XI zmianie misje wykonują żołnierze 21 BSP, w tym członkowie koła Nr 3.