Dzień Weterana w Jarosławskim Garnizonie

 

Weterani jarosławskiego Koła , oraz zaproszeni goście uroczyście obchodzili kolejny raz święto uczestników misji pokojowych. Wśród gości obecni byli:

- władze wojewódzkie

-władze powiatowe i miasta Jarosławia

-parlamentarzyści , służby mundurowe , delegacje Dowództwa operacyjnego RSZ i wiele innych znamienitych gości

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się przy tablicy upamiętniającej udział żołnierzy Garnizonu Jarosław w misjach międzynarodowych. Wszystkich przybyłych w sposób bardzo serdeczny przywitał prezes koła Zbigniew Broś. Poczet flagowy wciągnął na maszt biało-czerwoną flagę. Odczytano Apel Pamięci , a Kampania Honorowa oddała salwę honorową.Poszczególne delegacje złożyły pod tablicą pamiątkową wiązanki kwiatów. W sali lustrzanej CKiP odbyły się dalsze uroczystości związane ze świętem weterana. Uczczono minutą ciszy pamięć tych , których już nie ma pośród nad. W wygłoszonym przez Zbigniewa Broś referacie mowa była m.in o naszym udziale w misjach od 1953 roku , o smutkach , radości , deklaracjach obiecanych weteranom i wiele innych słów goryczy. Mocno zapadły w sercach zebranych takie słowa jak I choć nasz ból nie przeminie nigdy , nie możemy skarżyć się ciszej , dziękując , że bohaterska śmierć naszych bliskich uchroniła ich przed przeżywaniem wstydu i żalu , które teraz łamią nas serca. Czy inne jakże bolesne wypowiedziane słowa o naszych kolegach weteranach. Życie naszych żołnierzy zakończyło się zanim jeszcze zdążyło się rozpocząć. Życie , które wraz ze sobą niesie najpiękniejsze nadzieje. I tak szybkim krokiem odeszli w stronę śmierci, jako najwięksi z tych , którzy polegli za pokój i Ojczyznę - co w zamian od niej otrzymali - prócz własnych myśli bezładnych i bezsilnych , bo tyle i aż tyle. Jesteśmy przekonani , że i nam w końcu zaświeci słońce a nasze Państwo wywiąże się ze wszystkich złożonych weteranom obietnic i deklaracji.

Z kolei Zbigniew Broś podziękował za objęcie Patronatem Honorowym:

-wojewodzie Podkarpackiemu Pani Ewie Leniart

-Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Władysławowi Ortylowi

-Burmistrzowi miasta Panu Waldemarowi Paluchowi

-Staroście Panu Tadeuszowi Chrzanowi

Były słowa uznania, szacunku składane przez gości. Wręczono listy gratulacyjne , które napłynęły do naszego koła , wręczono przyznane wyróżnienia. Szef Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Józef Kasprzyk wyróżnił medalem ,,Pro Patria '':

-chor.rez. Joannę Jaskuła

-ppłk rez Władysława Grubę

-mjr. Adama Szewerniaka

Wręczono przyznane przez ZG SKMP ONZ złote , srebrne i brązowe medale ,, Za Zasługi dla SKMP ONZ ''. Wręczono tego dnia także szereg innych medali pamiątkowych i okolicznościowych oraz statuetki okolicznościowe. Przyjęto w nasze szeregi kolejnych uczestników misji pokojowych , którym certyfikaty wręczył prezes koła Zbigniew Broś. Dzisiejsze uroczystości zakończyło wspólne zdjęcie zaproszonych gości i członków naszego koła.